Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for solcellepark ved Hågendrup

Publiceret 30-09-2022

Kom med bemærkninger, forslag og ideer til planlægningen for en solcellepark ved Hågendrup syd for Gilleleje.

Arealet er ca. 85 ha stort, og ligger i landzone. Gribskov Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg der udlægger området til tekniske anlæg i landzone.

Høringsperioden for ideindkaldelsen udløber den 21. oktober 2022.

Send dine ideer og forslag til den kommende planlægning til plan@gribskov.dk senest den 21. oktober 2022.

Se ideindkaldelsen her

Kontakt

Planafdelingen