Fokus på unge og erhvervsuddannelserne i Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune har vi fokus på erhvervsuddannelserne – det sker gennem en række initiativer.

Vejledning og indsatser for grundskoleelever:

  • I kollektive vejledninger er der lagt fokus på erhvervsrettede uddannelser på den måde, at flere af de opgaver som eleverne skal arbejde med, omhandler det undersøgende indenfor de erhvervsrettede uddannelser. Der bliver oftere relateret til EUD og især EUX, når de gymnasiale uddannelser gennemgås.
  • I den individuelle vejledning taler vi med de unge omkring erhvervsuddannelser.
  • Pilotprojekt ”Fremtidens arbejdskraft” Et tværfagligt samarbejde mellem Center for Beskæftigelse og Unge, Ungeindsatsen, lokalt erhvervsliv og Gribskolen

Vejledning og indsatser for 18-årige:

  • Brobygningsforløb ved navn KigStart. Det er et 12 ugers forløb, som henvender sig til unge, der er uafklaret omkring fremtidig uddannelse.
  • Next Step-forløb, som i høj grad er en indsats ift. at øge kendskabet - og søgningen til EUD.
  • Virksomhedspraktikker på 4 ugers varighed, for at give de unge et indblik i et specifikt erhvervsområde.
  • Generelt for unge som starter på Unord: Fastholdelsesmentor ved start på grundforløbet