Regulering af ejendomsskatten for 2021-2023

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. Vurderingsstyrelsen begyndte tilbage i 2022 at udsende 2020 vurderingerne, så tjek din digitale post. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

 

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

 

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Svar på mange spørgsmål om efterreguleringer af ejendomsskatten 2021-2023

OPKRÆVNING

  • Beløbet, som skal betales, står nederst på side 1 ud for rate 3. De øvrige rater er betalt i de pågældende skatteår, ellers er du blevet kontaktet af kommunens opkrævningsafdeling omkring disse. 
  • Står rate 3 med 0 kr. er beløbet indfrosset. Den fremgår af linjen under grundskyldsbeløbet, som hedder Indefrosset grundskyld.
  • Hvis man har overtaget ejendommen i perioden 2021-2022: Man kan først få indfrosset året efter man har overtaget – dvs. har man overtaget i 2022, så bliver man opkrævet for stigningen i 2021 og 2022, og i 2023 bliver man opkrævet stigningerne, der har været for 2021 og 2022, men for indefrosset stigningen for 2023.

 

BETALING

Hvis din ejendomsbidragsopgørelse er tilmeldt betalingsservice, vil beløbene blive opkrævet der. Det vil fremgå af din Betalingsserviceoversigt.

Hvis den ikke er tilmeldt betalingsservice, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse. Vær opmærksom på at den sendes til den der har modtaget den originale ejendomsskattebilletten (altså den uden KOPI henover)

Du kan også gå ind på Mit Betalingsoverblik via Borger.dk, hvor du kan se og betale din faktura.

Hvis du ønsker at betale indfrysning af ejendomsskatten på din ejendom, skal du gå på Borger.dk -  Frivillig betaling af indefrysningslån frem til 2024 (borger.dk)

 

HVEM BLIVER OPKRÆVET:

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen.

Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Det er på baggrund af vejledende udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, vedr. fortolkning af Lov om kommunal ejendomsskat § 27, stk. 4, at det er nuværende ejer, der skal betale reguleringen.  Alle kommuner følger som udgangspunkt den vejledende udtalelse. Gribskov Kommune følger den vejledende udtalelse.

Du kan læse mere her: Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

 

DEN MANGLENDE BAGSIDE:

Bagsiden fremgår desværre ikke, da den kun er på ejendomsskattebilletten. Denne blev udsendt det pågældende ejendomsskatteår.

Det har desværre ikke været muligt at fjerne henvisningen på forsiden.

 

PENGE TILBAGE – BLIVER OVERFØRT TIL NEMKONTO IHT. EJENDOMSSKATTEBILLETTEN:

Udbetaling sker via NemKonto

 

INGEN OPKRÆVNING ELLER STIGNING AF INDFRYSNING

Hvis det samlede beløbet ikke har ændret sig i forhold til den oprindelige opkrævning, er den eneste ændring den ny ejendomsvurdering og grundværdi.

 

HVORDAN ER STIGNINGEN BEREGNET:

Skattegrundlaget/grundværdien, som grundskylden er beregnet ud fra, er fastsat af Vurderingsstyrelsen, på baggrund af 2020-Vurderingen. Den har du modtaget i din digitale postkasse. Du kan se den endelige vurdering, hvis du logger ind på Vurderingsportalen - Ejendomsvurdering: Din indgang til offentlig ejendomsvurdering (vurderingsportalen.dk).

Sådan beregnes reguleringsbeløbet:

Hvis du sammenligner det oprindelige opkrævede grundskyldsbeløb med den regulerede grundskyld, er forskellen mellem de 2 grundskyldsbeløb din efterregulering.

Loftet over stigningen mellem årene blev fastsat hvert år. 

Loft over stigning i grundskyld er i 2021 6,4%, i 2022 4,4 % og i 2023 2,8. - denne oplysning fremgår på bagsiden af den oprindelig udsendte ejendomsskattebillet for det pågældende skatteår.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.

Senest opdateret 10-01-2025