Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Birgit Roswall - V - Formand
 • Pernille Kromann Sams - NG - Næstformand
 • Pia Foght - A
 • Morten Klitgaard - NG
 • Jonna Præst - NG
 • Knud Antonsen - V
 • Betina Sølver

Arbejdsområder

 • Kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmepleje, plejecentre, madservice, hjemmesygepleje og omsorgsaktiviteter
 • Dag- og døgntilbud for børn og voksne med handicap og voksne med sociale behov
 • Botilbud eller støtte i eget hjem for voksne med særlige sociale behov 
 • Børn og unge under 18 år med handicap
 • Hjælpemidler
 • Midlertidige pladser og akuttilbud
 • Dagtilbud til borgere med demens
 • Misbrugsbehandling mv.
 • Tilsyn med kommunale og private tilbud på ældre- og sundhedsområdet
 • Koordinerende funktioner i forhold til sundhedsområdet og udviklingen af det nære kommunale sundhedsvæsen
 • Borgerrettet og patientrettet forebyggelse
 • Det frivillige sociale område – Eks. frivilligcentre
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater