Sankt Hans 2023: Må man tænde sankthansbål i Gribskov Kommune?

Publiceret 20-06-2023

Opdatering 21. juni:
Der må tændes bål til Sankt Hans, hvis man overholder diverse forholdsregler. Det gælder dog ikke for området Tisvilde Hegn, hvor der fortsat vil være afbrændingsforbud.

 
Efter et møde den 21. juni på tværs af de kommunale beredskaber, har man besluttet at holde fast i, at der i Gribskov Kommune godt må tændes bål til Sankt Hans fredag aften.
Men det pointeres, at det kun må være mindre bål, og at de skal bestå af rent, tørt træ – ikke haveaffald.
 
Bemærk, at afbrændingsforbuddet i Tisvilde Hegn fastholdes, hvilket betyder, at det i dette område ikke må tændes bål.
 
Beredskabet understreger, at det er arrangøren af sankthansbålets ansvar at sikre, at afbrændingen foregår sikkert og forsvarligt. Og at bålet er helt slukket, inden det forlades.
De gør også opmærksom på afstandsanbefalingerne, som er meget vigtige at overholde for at minimere risikoen for, at en eventuel antænding spreder sig.
 
Anbefalet afstand fra bålet er som følger:
  • 30 meter til huse med hårdt tag
  • 60 meter til letantændelige afgrøder
  • 200 meter til huse med stråtag, bevoksning som f.eks. lyng og nåletræer samt oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer
Det er vigtigt at huske, at afstandsanbefalingerne fordobles ved let vind. Så tænder man bål på stranden i pålandsvind, er den anbefalede afstand til stråtækte huse og let antændelige træer 400 meter.
 
Husk også altid at have rigeligt med vand i nærheden.