Afbrændingsforbud i Tisvilde Hegn

Publiceret 14-06-2023

Gældende fra den 15 juni kl. 8 og indtil det ophæves igen, indføres et afbrændingsforbud i området Tisvilde Hegn. Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Billede af brændende træ på mark

Afbrændingsforbuddet betyder, at det i området ikke er tilladt:

 • At bruge kulgrill. Det betyder, at enhver form for brug af grill, hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel, der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.
 • At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse. Det betyder, at enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lignende, er ikke tilladt.
 • At ryge i naturen. Det betyder, at rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lignende, på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs. Det betyder, at enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
 • At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs. Det betyder, at enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lignende, udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lignende, er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

For erhvervsaktiviteter gælder særlige regler.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Oversigt over området Tisvilde Hegn

Afbrændingsforbuddet afgrænses af vejene (se også kortene herunder):

 • Lisehøjvej
 • Liselejevej
 • Nyvej
 • Frederiksværksvej
 • Bækkebrovej
 • Tibirke Kirke
 • Herfra langs skoven til Tisvilde P-plads.

 

Oversigtskort over området for afbrændingsforbud. Afgrænses af vejene: Lisehøjvej, Liselejevej, Nyvej, Frederiksværksvej, Bækkebrovej, Tibirke Kirke, Herfra langs skoven til Tisvilde P-plads.  

Oversigtskort 2 over området for afbrændingsforbud. Afgrænses af vejene: Lisehøjvej, Liselejevej, Nyvej, Frederiksværksvej, Bækkebrovej, Tibirke Kirke, Herfra langs skoven til Tisvilde P-plads.