Høj kvalitet: Altiden fortsætter driften af Skovsminde, Bakkebo og Holbohave

Publiceret 22-06-2023

Altiden Omsorg ApS skal også fremover stå for driften af de to plejecentre Skovsminde og Bakkebo samt Holbohave, som er et dagcenter for mennesker med demens.

Billedet viser to personer, der sidder ved siden af hinanden. Man kan ikke se ansigter. Den yngre lægger en beroligende hånd på den ældre persons arm.

På et lukket punkt den 21. juni traf byrådet i Gribskov Kommune beslutning om at følge indstillingen fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget og godkende at tildele kontrakten på driften af Plejecenter Skovsminde, Bakkebo Omsorgscenter samt demensdagcenteret Holbohave til Altiden. Det sker efter et genudbud, hvor der har været stor interesse fra andre tilbudsgivere, men hvor det i sidste ende kun var Altiden, der endte med at afgive tilbud.

Altiden Omsorg ApS har indgående kendskab til beboere og pårørende både på Bakkebo og Skovsminde efter mange års drift af begge plejecentre. At driften nu igen skulle i udbud, skyldes at kontrakten med Altiden er udløbet, og det kræver, at opgaven igen sendes i udbud. Den nye kontrakt gælder i seks år frem til 2029 med mulighed for forlængelse.

Et tilbud af høj kvalitet

I vurderingen af tilbuddet fra Altiden har kommunen med hjælp fra et rådgivningsfirma og med inddragelse af det lokale Handicapråd samt Senior- og Ældrerådet målt tilbuddet op mod seks kvalitetskriterier: Hjemlighed, den gode indflytning, en værdig afsked med livet, naturen som ressource på plejecenteret, samarbejde med familier og det gode dagcenter for borgere med demens.

Kriterier, der blandt andet gennem anerkendelsen af naturens betydning og fokus på at møde borgeren i øjenhøjde, lægger sig tæt op ad fokuspunkterne i kommunens udviklingspolitik.

Og Altidens besvarelse var god og meget tilfredsstillende – med masser af ideer til spændende og værdifulde aktiviteter for beboerne, fortæller formand for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed Helle Lund, som glæder sig til at se det udfoldet i praksis:

”Det har været vigtigt for udvalget, at beboerne og de pårørende på plejecentrene oplever, at de bliver mødt i øjenhøjde, og at der bliver lyttet til deres behov. Det ønske er jeg tryg ved, at Altiden stadig kan leve op til. De har leveret et tilbud af høj kvalitet, og jeg tror på, at beboerne og deres pårørende får glæde af de tiltag, som Altiden både på Bakkebo og Skovsminde byder ind med. Vi er nu så heldige, at udfaldet af udbuddet betyder, at den kontinuitet og erfaring med opgaveløsningen, som er opbygget, kan fortsættes og udvikles.”

Næstformand i udvalget Pia Foght udtaler:

”Jeg er glad for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Altiden. Vi har haft god gavn af processen med markedsdialogen og de skarpe input fra de øvrige interesserede, så vi er endt med at få en god og gennemarbejdet aftale i stand. Den besvarelse, som Altiden har givet gennem udbudsmaterialet, tegner godt for hverdagen og trivslen på plejecentrene. Jeg er sikker på, at beboerne og deres pårørende, og brugerne på Holbohave, også fremover vil opleve den samme gode omsorg, som de kender i dag. Fastholdelse af dygtigt personale har en stor betydning for borgerne og de pårørende.”

Fakta

Skovsminde Plejecenter i Græsted består af 57 plejeboliger, Bakkebo Omsorgscenter i Gilleleje har 69 plejeboliger, mens Holbohave i Blistrup er et dagcenter for mennesker med demens med omkring 20-25 daglige brugere.