Ny affaldsordning på vej

Publiceret 22-06-2023

En ny affaldsordning er på vej i Gribskov Kommune, som betyder, at alle skal til at sortere i 10 fraktioner. Forslaget til ordningen er nu i høring, og der afholdes borgermøde den 22. juni kl. 19 i Mosteriet, Holtvej 67 i Græsted. Herunder kan du få mere information om affaldsordningen, og hvad det betyder for dig.

Brugte glas og flasker uden pant skal stadig afleveres i glaskuber som på billedet.

Hvad indeholder forslaget, og hvad betyder det for mig?

 • Forslaget til den nye affaldsordning er godkendt i byrådet og dermed sendt i høring. Ordningen kan endelig godkendes, hvis ikke høringsperioden giver anledning til ændringer
 • Forslaget er udarbejdet på baggrund af national lovgivning, der betyder, at alle skal til at sortere affald i 10 forskellige typer (fraktioner): restaffald, mad, metal, mad- og drikkekartoner, plast, pap, papir, glas, farligt affald og tekstiler
 • Affaldsordningen i Gribskov kommer til at gælde for alle: helårshusstande, sommerhuse og kolonihaver/fritidshuse såvel som etageejendomme/lejligheder. Beboere i lejligheder får dog ikke egne beholdere, men skal sortere ved fælles affaldspladser
 • Ordningen træder efter planen i kraft til september, men processen med udbud samt bestilling og levering af beholdere og lastbiler betyder, at der realistisk set vil gå 1-2 år, før beholderne rulles ud, og der kan indsamles affald efter den nye ordning
 • Du får (etageejendomme undtaget): en 240 liters beholder med to rum til rest og mad samt en 240 liters beholder med to rum til henholdsvis plast, metal, mad- og drikkekartoner og pap, papir. Beholderne bliver tømt hver 14. dag. Beholderen til mad og rest tømmes den ene uge, og beholderen til plast, metal, mad- og drikkekartoner, pap, papir tømmes den anden uge
 • Beholdernes inddeling og volumen er valgt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og er godkendt af Vestforbrænding, der håndterer affaldet. Det vil være muligt at tilkøbe ekstra beholdere, og Gribskov Forsyning går gerne i dialog om specifikke ønsker. Du kan også købe ekstra-sække, hvis du f.eks. har ekstra meget affald efter en fest
 • Helårshusstande får også tekstilposer til ødelagt tøj og tekstilaffald samt en miljøboks til farligt affald som f.eks. maling, spraydåser, elsparepærer, småt elektronik og batterier. Du sætter blot posen eller boksen frem til skraldemanden, når det skal tømmes
 • Glas skal stadig afleveres i glaskuber, som er placeret rundt om i kommunen
 • Du kan også stadig benytte genbrugspladsen og minigenbrugsstationerne til det affald, som ikke sorteres hjemme, eller du ikke har plads til i hjemmesorteringen
 • Hvis man som grundejerforening eller vejlaug ønsker at lave en løsning med fælles affaldsindsamling, er det muligt, men det kræver at alle i foreningen er med, og at man som forening selv finder og etablerer et egnet område til standpladsen. Gribskov Forsyning vil meget gerne i dialog i forhold til en sådan løsning

Det skal du vide, inden du placerer de nye affaldsbeholdere på din grund:

 • Beholderne må max stå 5 meter fra skel (dog er der særlige forhold for kotelet-grunde eller gårde på landet med lange indkørsler). Hvis de står længere inde på grunden, skal du selv køre dem frem, inden renovationsarbejderen kommer
 • Adgangsvejen og standplads til beholderne skal være med fast underlag, f.eks. fliser. Dvs. ikke grus, græs, småsten, skærver eller lignende
 • Evt. låge/dør til grunden, som renovationsarbejderen skal bruge, skal være ulåst og kunne fastholdes i åben position
 • Husk belysning, så renovationsarbejderen ikke snubler eller slår sig, når det er mørkt. Husk også at rydde sne og smide salt/grus, når det er glat, og fjern forhindringer som cykler eller barnevogne

Se gribskovforsyning.dk for mere information om regler, overblik over genbrugsstationer og glaskuber, tilmelding til sms-service, info om ekstra afhentning af sæk mm.