Afbrændingsforbud ophæves

Publiceret 29-06-2023

Afbrændingsforbuddet i Tisvilde Hegn ophæves fra i morgen den 30. juni kl. 8.00

Oversigtskort 2 over området for afbrændingsforbud. Afgrænses af vejene: Lisehøjvej, Liselejevej, Nyvej, Frederiksværksvej, Bækkebrovej, Tibirke Kirke, Herfra langs skoven til Tisvilde P-plads.

Tørke og brandfare har betydet, at der siden 15. juni har været opretholdt et afbrændingsforbud for området Tisvilde Hegn. Gribskov Beredskab i samarbejde med Naturstyrelsen og Frederiksborg Brand og Redning er nu enige om at ophæve afbrændingsforbuddet. Det ophæves fra i morgen den 30. juni kl. 8.00.

Med ophævelsen af forbuddet, gælder Naturstyrelsens normale regler for færdsel i skoven.

Fra bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, § 26:

"I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand."

"Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts - 31. oktober på lyngklædte arealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt i disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.