Vejarbejde i Vejby og Holløse giver trafikændringer

Publiceret 11-09-2023

Vejby Strandvej og Holløselund Strandvej vil være præget af afspærringer og omkørsler fra mandag den 11. september og tre uger frem. Busrute 361 kører en anden rute i perioden.

Vejby Strandvej og Holløselund Strandvej istandsættes de kommende uger, med bl.a. kantstensarbejde, udlægning af nyt slidlag, vejstriber mm.

Der er tale om en større istandsættelse, som vil få stor betydning for afvikling af trafikken i området, med en del afspærringer og omkørsler.

Arbejdet udføres fra den 11. september - 2. oktober. Det er dog kun i perioden 18.-27. september, at der vil værre spærret for gennemkørsel.

Ærindekørsel og beboerkørsel vil være tilladt i hele perioden. Dvs. at beboerne på strækningen ikke vil blive berørt i forhold til adgangen umiddelbart til og fra deres boliger.

Busrute 361 omlagt

Vejarbejdet betyder også, at tung trafik ikke kan passere. Derfor er busrute 361 omlagt i hele perioden og kører en anden rute. Disse stoppesteder vil ikke kunne bruges: Godhavn Station, Lundebjergvej, Melbys Vænge, Østervænget, Holløselund, Lundevænget, Gråspurvevej, Vipstjertevej, Rylevej, Lillebjørnsvej og Avlegårdsvej.

Den midlertidige busrute vil også fremgå af opslag på stoppestederne.