Stærkt lokalt samarbejde skal styrke skoleudviklingen i Gribskov

Publiceret 09-11-2023

Onsdag den 1. november blev der afholdt stort dialogmøde mellem skole- og afdelingsledere, forældre og politikere i Gribskov Kommune

Børn leger udenfor i et skoletilbud
Copyright: Michael PHOTOGRAPHY

Dialogmødet var første arrangement i regi af den fælles indsats Sammen om Gribskovs Skoler. Indsatsen er en Gribskov-version af partnerskabet Sammen om Skolen, som Danmarks Lærerforening har etableret sammen med forældre, elever, politikere, kommuner og andre aktører på skoleområdet.

En god folkeskole i en presset hverdag

Til dialogmødet var et centralt spørgsmål på dagsordenen: Hvordan kan vi i Gribskov Kommune sikre deltagelsesmuligheder for alle børn? Og mere konkret; hvordan lykkes man med den svære opgave, det er at skabe en kvalitetsfyldt inkluderende folkeskole i den pressede hverdag, som skolerne står med? Det var blandt de svære spørgsmål, som deltagerne på mødet drøftede.

Tue Villebro bød som næstformand for styregruppen bag Sammen om Gribskovs Skoler velkommen på aftenen – sammen med Thomas Nørregaard, som er formand for skolelederforeningen i Gribskov Kommune. Og Tue Villebro var tilfreds med, hvordan aftenen forløb:

”Jeg synes, at det var et vellykket arrangement, og jeg oplevede en god dialog ved bordene. Skoleudvikling sker netop bedst ved, at vi samler parterne med deres forskellige perspektiver på udfordringer og løsninger. Vi har ikke fundet nogle endegyldige svar i dag, men vi er blevet klogere sammen og hver især. Idéen med dette nye forum er at tale sammen, så vi bedre kan løse opgaverne i fællesskab og dermed sikre gode, lokale løsninger.”

Formand for styregruppen Trine Egetved udtaler:

”Sammen om Skolen handler om, at vi skal hjælpen dialogen på vej. Det er gennem samtalen, at vi kan finde en fælles retning for udvikling af skolerne og skabe et bredt ejerskab for nye initiativer. Skoleudvikling skal ske med afsæt i politiske visioner, men også med udgangspunkt i forskningens resultater og skolernes praksis. Vi skal sikre, at der er rum for, at lederes og medarbejderes professionelle dømmekraft kan sættes i spil. Det giver de bedste forudsætninger for en god undervisning og en pædagogisk praksis, som er til gavn for elevers trivsel, dannelse og læring”.

Næste store dialogmøde kommer til foråret, og her vil temaet være digital dannelse.