Borgmester og fagudvalg sender åbent brev til miljøministeren

Publiceret 15-11-2023

Politikerne opfordrer miljøministeren til at se nærmere på lovgivningen omkring jordudlæg

Borgmester Bent Hansen og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er bekymret for, om lovgivningen omkring jordudlæg i vandindvindingsområder er tilstrækkelig og tidssvarende i forhold til at beskytte grundvandet.

Politikerne peger blandt andet på det uhensigtsmæssige i, at mens vandværkerne oplever stigende krav om analyser og sikring af kvaliteten af drikkevandet, er der ikke samme strenge krav til undersøgelsen af det jord, der udlægges i de områder, hvor drikkevandet indvindes.

De har derfor sendt et åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke med et ønske om, at ministeren ser nærmere på lovgivningen.

Åbent brev til Miljøministeren fra Gribskov Kommune 14. nov. 2023.pdf