Fire nye leverandører på plads på social- og sundhedsområdet

Publiceret 14-03-2023

Tirsdag den 21. marts underskriver kommunen officielt kontrakter med de kommende leverandører af henholdsvis træning-, madservice- og botilbud på social og sundhedsområdet i Gribskov Kommune.

Det bliver en gammel kending, der fremover skal stå for at drive kommunens botilbud på Kirkeleddet i Græsted; et tilbud om ophold til voksne, som har betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Altiden Omsorg ApS har således allerede stor erfaring med at drive plejecentre og botilbud for borgere i Gribskov Kommune.

Foruden kontrakten på driften af botilbuddene, kan Gribskov Kommune skrive under med Falck, der har vundet kontrakten på den samlede kommunale træningsopgave, samt Det Danske Madhus og Sæsonens Madleverandør, der hver især har vundet kontrakter på madservice for hjemmeboende borgere.

Valget af de fire leverandører er baseret på en vurdering af både kvalitet og pris samt en række delkriterier.

Som ansvarlig leverandør for hele det kommunale træningsområde i Gribskov Kommune vil Falck stå for genoptræning efter sundhedsloven §140 og vedligeholdelsestræning og genoptræning uden en genoptræningsplan efter servicelovens §86. Dertil kommer at tilbyde forløb for borgere med kronisk sygdom.

Det Danske Madhus og Sæsonens Madleverandør vil med de nye kontrakter sikre at borgerne kan vælge frit, når de får ansvaret for levering af madservice til visiterede borgere i eget hjem. En madservice, der sikrer levering af dagens hovedmåltid til borgerne, men som også giver mulighed for at bestille flere ting som f.eks. dessert, frokost m.m.

Forberedelserne af udbuddet på social og sundhedsområdet har været i gang siden maj 2021, og tilbudsprocessen gik i gang efter at Byrådet godkendte udbudsmaterialet i september 2022.

Ser frem til et godt samarbejde
Udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed Helle Lund glæder sig over, at det nu er lykkedes at indgå aftaler på alle tre kontraktområder, og hun ser frem til samarbejdet.

”Det er dejligt, at vi er lykkedes med at få kørt denne proces i hus. Vi har fået nogle stærke leverandører ind til at løfte nogle meget vigtige opgaver for kommunen. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med nye leverandører som Falck. Og så er det endelig lykkedes at få valgfrihed på madservice med Sæsonens Madleverandør og Det Danske Madhus – det er stort.”

Næstformand Pia Foght udtaler:

”Vi skal have nogle gode sundhedstilbud og sikre en generelt høj standard i de tilbud, vi har til vores borgere på sundheds-, social- og ældreområdet. Det tror jeg på, at vi får med både Altiden, Falck, Sæsonens Madleverandør og Det Danske Madhus. Det er en lettelse, at vi er kommet dertil, at vi kan skrive kontrakter under, og vi har haft en god proces.”

Gribskov Kommune ser frem til et godt samarbejde med leverandørerne, som markeres ved en officielt kontraktunderskrivelse tirsdag den 21. marts.

Genudbud på plejecentre og Holbohave
Det sidste såkaldte kontraktområde, hvor der fortsat er udbudsproces i gang, gælder driften af de tre plejecentre Skovsminde, Udsigten og Bakkebo samt Holbohave. Her er der et kommende genudbud på vej.