Akutnumre

Får du akut brug for at kontakte kommunen uden for åbningstid, finder du akutnumre her.

Har du akut brug for hjælp skal du kontakte 112 eller lægevagten på 1813

 

Gribskov Beredskab

Alarmer via 112

Vagthavende indsatsleder: 7249 6900

Center for Sociale Indsatser - akut behov:

Har du akut brug for at kontakte de sociale myndigheder angående et barn, kan du kontakte vagthavende socialrådgiver i Børn og Familier mandag til onsdag 8-16, torsdag 8-17 og fredag 8-13 på tlf: 7249 6045, undtagen mellem jul og nytår og på helligdage. 
Uden for åbningstid kan du kontakte den sociale døgnvagt via henvendelse til politiet. Der kan ikke ringes direkte.

Har du akut brug for hjemmepleje, sygepleje eller reparation af hjælpemidler i dagtiden og på hverdage, kan du kontakte Team Hjælpemiddel eller Visitationen på tlf. 7249 6000.

Når rådhuset holder lukket på hverdage (1. maj, grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, og mellem jul og nytår) er Visitationen og Team Hjælpemidler åben for akutte opkald. Du kan ringe på tlf. 7249 6000 fra kl. 10-12. 

Oversvømmelse, storm og højvande

Kontakt dit forsikringsselskab.
Hvis det er akut, skal du kontakte Gribskov Beredskab på 7249 6900.

Gadelys incl. julelys er gået ud:

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på Tip Gribskov. Læs mere om Gadebelysning og trafiksignaler  
Akutte opgaver - væltet gadelampe, nedfaldne luftledninger, påkørt skab kan ringes til SEAS NVe 7029 2933. 

Lyssignaler er gået ud:

Ring til politi 114

Generel vejdrift:

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på Tip Gribskov

Tabte ting, grene og væltede træer på kørebanen

Ring til Falck: 7010 2030

Sne- og glatførebekæmpelse: 

Snerydning og saltning

Tømning af samletank og forstoppet kloak:

Kontakt Gribskov Forsyning

Ingen vand i hanen

Ring til dit vandværk.

Genbrugsstationer

Kontakt Gribskov Forsyning

Skraldespanden er ikke tømt

Anmeld det døgnet rundt på selvbetjenings-løsningen

Ekstra husholdningsaffald i julen

Kontakt Gribskov Forsyning

Fyrværkeriskadede skraldespande

Nødbeholder på genbrugsstationen. NB. Kun i Højelt

Fyrværkeriskadede kuber / minigenbrugsstation

Kontakt genbrugsstationen

Akut problem, som vedrører en kommunal bygning

Ved brand, hærværk, manglende rengøring:
Ring til Servicedesken 7249 6030 (døgnvagt) 

 

Se vores øvrige kontaktoplysninger