Logo og design

Gribskov Kommunes designlinie sikrer en genkendeligt og konsekvent formsprog. Hermed kan borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere nemt genkende Gribskov Kommune som afsender.

Designlinjen skal bruges af alle centre til alle modtagere og på alle henvendelseskanaler og platforme.
Ved særlige omstændigheder kan der afviges fra designet. Det skal dog ske i dialog med Kommunikationsgruppen i Center for Strategi og HR.

Logoet er tegnet af Ole Søndergaard.
Designlinjen er opdateret i 2021 i forbindelse med etablering af ny hjemmeside ved Berú.

Logo

Logoet består at et byvåben og en logotekst og er logo for Gribskov Kommune som forvaltningsvirksomhed.

Logoet må ikke få Gribskov Kommune (som myndighed) til at fremstå som afsender, hvis det ikke er tilfældet. 
Logoet må gerne bruges som illustration ved henvisning til kommunen.

Logoet skal så vidt muligt kun bruges i farver. 
Ved prægning, stempler og andre medier hvor farver ikke er mulige bruges logo i monokrom.
Bølgen i logoet skal da altid være lysere end top og bund i byvåbnet

Byvåben og logotekst kan stå forskelligt i forhold til hinanden, alt efter behov.

Byvåben kan bruges for sig selv, hvor der ikke er plads til hele logoet. Eks. på sociale medier.

Eget logo?

Skoler, Jobcenter, PlejeGribskov, større kampagner mv. kan have eget logo. Eget logo skal forholde sig til Gribskov Kommunes designlinje ift. farver, formsprog og skrifttyper.

Nyt logo skal godkendes af Kommunikation i Center for Strategi og HR.

Ved eget logo skal Gribskov Kommunes logo eller bølge-grafikken fremgå diskret men tydeligt.

Skrifttype

Til overskrifter på digitale og trykte medier bruges GT Eesti.

Til Brødtekst bruge FF Signa, som går igen i teksten i logoet.

Hvis det ikke er muligt at skaffe de to fonte bruges Verdana eller Calibri.

Til overskrifter

GT Eesti

Display Medium vægt

Til brødtekst

FF Signa

Fortrinsvis i Light.
Bold ved fremhævning

Farver

Primære farver

Den blå og grønne farve er kommunens primære farver. De skal så vidt muligt bruges hvor det er muligt, for at sikre genkendelighed. Der ud over kan andre farver frit vælges til at supplere.

Grøn

 • HEX #90B03E
 • RGB (144, 176, 62)
 • CMYK (18%, 0%, 65%, 31%)

Blå

 • HEX #105176
 • RGB (16, 81, 118)
 • CMYK (86%, 31%, 0%, 54%)

Hvid

 • HEX #ffffff
 • RGB (255, 255, 255)
 • CMYK (0%, 0%, 0%, 0%)

Farver til hjemmesiden

På hjemmesiden bruges de primære farver og farverne herunder.

I følge Lov om webtilgængelighed skal alle offentlige hjemmesider, mobil-apps og dokumenter (eks. pdf'er) på dem leve op til webstandarden WCAG 2,1 Niveau A og  AA. Det betyder bl.a. at der skal være tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund og på infografik. Test evt. kontrasten via WebAIM's værktøj.

Gul bruges primært til akut-meddelelser, advarsler, drift-forstyrrelser mv.

Mørkegrøn bruger primært ved selvbetjening-knapper

Støvet blå

 • HEX #75a8ad
 • RGB (117, 168, 173)
 • CMYK (32%, 3%, 0%, 32%)

Gul

 • HEX #ffce44
 • RGB (255, 206, 68)
 • CMYK (0%, 19%, 73%, 0%)

Mørkegrøn

 • HEX #19541f
 • RGB (25, 84, 31)
 • CMYK (70%, 0%, 63%, 67%)

Grå

 • HEX #DAE3E7
 • RGB (218, 227, 231)
 • CMYK (6%, 2%, 0%, 9%)

Lys grå

 • HEX #F9F9F9
 • RGB (249, 249, 249)
 • CMYK (0%, 0%, 0%, 2%)

Grafik-elementer

Bølge

Bølgen fra logoet kan bruges som grafik-element. Bølgen kan bruges til at markere kommunen som afsender på en mere diskret måde end med logo og byvåben.

Det kan eks bruges sammen med institutioners egne logoer.

Bølgen bruges kun i blå eller hvid.

Hvid-boelge_2.eps

Hvid-boelge_2.png

blaa-boelge_2.eps

blaa-boelge_2.png

Ikoner

Hvis det ikke er muligt at finde egnede billeder kan Nova ikoner i Solid Style bruges.

Vær opmærksom på regler for brug.

Accent

En grøn eller hvid bjælke, kan bruges til at understrege eller adskille elementer.

Bjælken har forholdet 1:7 

Bjælken skal have en del afstand over og under til øvrig indhold.

Luft

For at skabe et lyst, roligt og luftigt design er der stor afstand mellem elementer, og store mængder "white space".

For at øge det luftige udtryk, skal elementer og tekst heller ikke være for store ift. baggrunden.

Dette skal understrege højt til loftet, stor himmel, lange horisonter og kommunens store areal pr. indbygger.

Foto

Fotostil

Gribskov Kommunes fotos skal så vidt muligt være:

 • uden effekter eller filtre
 • med aktive mennesker der arbejder, går, ordner, osv. – gerne i grupper
 • taget lokalt i kommunen
 • gerne med ansigter på personer
 • udenfor hvis muligt og naturligt
 • billeder hvor omgivelser fylder meget (total/fuldtotal/supertotal)

Kontakt

Har du spørgsmål til designet?

Christoffer Tange
Designer
Center for Strategi og HR

Indhold