Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen, at finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag og vejlede dig, hvis du ønsker at klage over kommunens sagsbehandling.

Som Borgerrådgiver kan jeg hjælpe med en bred vifte af opgaver.

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen, at finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag og vejlede dig, hvis du ønsker at klage over kommunens sagsbehandling.

Jeg kan kontaktes via direkte mail thgan@gribskov.dk eller Borgerraadgiver@gribskov.dk

Derudover kan du kontakte mig via direkte telefon 7249 8190 i tidsrummene:
Mandag - onsdag: kl. 09-14
Torsdag: kl. 09-16
Fredag: kl. 09-13

Der kan aftales fysiske møder alle hverdage i tidsrummet kl. 9-16

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger bør du bruge digital post via borger.dk eller e-boks.dk.

Som Borgerrådgiver kan jeg hjælpe dig med en lang række opgaver, herunder at:

 • finde rundt i organisationen og skabe kontakt til en relevant medarbejder
 • forstå indholdet i afgørelser og breve fra kommunen
 • finde ud af dine muligheder for at klage over en afgørelse
 • vejlede dig ved klageprocessen
 • hjælpe dig med at skabe en god dialog med kommunen.
 • rådgive dig i forbindelse med selvbetjeningsløsninger og ansøgninger om tilskud, byggetilladelser m.v.
 • vurdere om kommunen har behandle din sag korrekt

Jeg bistår desuden kommunen med råd og vejledning med henblik på at gøre sagsbehandlingen endnu bedre.

Som Borgerrådgiver kan jeg ikke hjælpe dig med, at

 • få ændret en afgørelse, som kommunen har truffet
 • klage over sager, som andre klageinstanser tager sig af
 • klage over sager, der er sendt til Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • klager over politiske beslutninger, for eksempel serviceniveau
 • tage stilling til sager, der falder udenfor kommunens virksomhed eksempelvis forhold mellem private
 • genoptage forældede sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Som Borgerrådgiver kan jeg heller ikke gå ind i sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen.

Thomas Green-Andersen
Borgerrådgiver
Bemærk

Borgerrådgiveren er på barsel fra 20. december 2023 til og med 31. maj 2024.

Borgere i Gribskov Kommune vil kunne kontakte borgerrådgiver i Halsnæs Kommune Gülüm Yalsin på telefon 7249 6283 hver torsdag i tidsrummet kl. 10-14.

Gülüm Yalsin vikarierer for Thomas Green-Andersen i perioden fra den 1. marts til og med 31. maj. 2024.