Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen, at finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag og behandle klager over kommunens sagsbehandling.

Som Borgerrådgiver kan jeg hjælpe med mangt og meget men det kræver, at der bliver taget kontakt til mig. Jeg kan kontaktes via direkte mail thgan@gribskov.dk, direkte telefon 7249 8190 eller ved personligt fremmøde på rådhuset i Helsinge.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger bør du bruge digital post via borger.dk eller e-boks.dk.

 

Som Borgerrådgiver kan jeg hjælpe dig med en lang række opgaver, herunder at:

 • finde rundt i organisationen og skabe kontakt til en relevant medarbejder
 • forstå indholdet i afgørelser og breve fra kommunen
 • finde ud af dine muligheder for at klage over en afgørelse
 • hjælpe dig med at skrive klagen
 • hjælpe dig med at skabe en god dialog med kommunen.

 

Herudover kan jeg som Borgerrådgiver vurdere og tage stilling til, om:

 • kommunen har behandlet din sag rigtigt
 • medarbejdernes optræden og betjening har været passende i forhold til situationen
 • kommunen diskriminerer
 • kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

 

Som Borgerrådgiver kan jeg ikke hjælpe dig med, at

 • få ændret en afgørelse, som kommunen har truffet
 • klage over sager, som andre klageinstanser tager sig af
 • klage over sager, der er sendt til Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • klager over politiske beslutninger, for eksempel serviceniveau
 • tage stilling til sager, der falder udenfor kommunens virksomhed eksempelvis forhold mellem private
 • genoptage forældede sager, der er afsluttet for mere end et år siden

 

Som Borgerrådgiver kan jeg heller ikke gå ind i sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen.

Thomas Green-Andersen
Borgerrådgiver