Mentor

En mentor kan være en god gevinst for din virksomhed, fordi mentoren hjælper medarbejdere, der har brug for det. Den lediges behov er afgørende for, om der kan bevilges en mentor.

En mentor kan bevilges i tilfælde, hvor der er brug for særlig støtte for at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb, en uddannelse eller et job.

Mentors opgave er at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde. Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren.

Få mere information om ordningen:

Skriv til os og ringer vi dig op hurtigst muligt.

Virksomhedsservice@gribskov.dk 

OBS! Skriv aldrig følsomme personoplysninger i mailen 

Jobcenter Gribskov

Østergade 62
3200 Helsinge

Telefonnr.: 7249 6000