Jobrotation

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får du opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen eller økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Kontakt Jobcenter Gribskov og beskriv dit behov for jobrotation.

Læs om ordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.