Tilladelser efter campingreglementet

Det kræver en personlig udlejningstilladelse at drive og udvide en campingplads. Læs mere herunder.

Tilladelse til at drive campingplads

Det kræver en personlig udlejningstilladelse at drive og udvide en campingplads. Hvis campingpladsen skifter forpagter, skal den nye forpagter have en ny tilladelse. Tilladelsen skal søges ved at sende en mail til team Plan og GIS på plan@gribskov.dk. Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af hvad der ansøges om samt et kort over pladsen med angivelse af hvor de forskellige funktioner er placeret, fx servicebygninger, campinghytter, campingvogne, telte mv.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Adresse og matrikelnummer
  • Campingpladsens åbningstider
  • Antal campingenheder fordelt på typer (hytter, campingvogne, telte og lignende)
  • Om der ønskes tilladelse til vintercampering
  • Om der ønskes tilladelse til vinteropbevaring

Du kan som hovedregel forvente svar på din ansøgning inden for 12-14 uger (inklusiv politisk behandling) efter sagen er fuldt oplyst. Hvis sagen er kompliceret eller kræver en lokalplan kan sagsbehandlingstiden være længere.

En campingtilladelse er personlig, og kan derfor ikke videregives ved salg af campingplads eller ansættelse af ny forpagter.

Tilladelse til at udvide en campigplads

Enhver udvidelse af en campingplads kræver en ny udlejningstilladelse. Ved udvidelse forstås både arealmæssigt, antal enheder og hytter samt mulighed for vintercampering og vinteropbevaring. Det kræver også en ny udlejningstilladelse, hvis du vil benytte et areal, der støder op til en campingplads, som aflastningsareal i kortere perioder.

Tilladelse til at oprette en campigplads

Nye campingpladser og andre ferie- og fritidsanlæg skal placeres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Formålet er at modvirke spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Kontakt Plan, GIS og Erhverv:

Send ansøgning eller spørgsmål til Plan, GIS og Erhverv på

plan@gribskov.dk