Gravetilladelser

For at grave i en vej - både offentlige og private veje - kræver det en særlig gravetilladelse.

Ansøgning om gravetilladelse

Du skal ansøge om gravetilladelse til arbejder på offentlige veje, fortove og stier, ligesom du også skal søge gravetilladelse til arbejder på private fællesveje/fællesstier.

I forbindelse med ansøgningen kan vejmyndigheden i kommunen bestemme, hvor i vejen nye ledninger skal være. Når gravearbejdet er færdigt, skal det meldes til kommunen.

Kommunen kan indtil to år efter gravearbejdet er afsluttet kræve, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler, men vi kræver selvfølgelig ikke, at vejene bliver bedre, end før gravearbejdet begyndte.

Søg gravetilladelse her

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente at vi behandler din ansøgning inden for 10 arbejdsdage.

Ved arbejder på private fællesveje skal der foretages partshøring, og du må forvente yderligere 2 ugers behandlingstid.

Arbejder der kræver Politiets tilladelse, f.eks. nedsættelse af hastighed, lukning, ensretning eller lysregulering af vej, vil forlænge behandlingstiden.

Hvis du konstaterer, at et gravearbejde ikke er reetableret korrekt, skal du henvende dig til kommunen med det samme. Måske er asfalten sunket, hævet op, revnet eller måske ligger fortovsfliser skævt.