Økonomisk styringsgrundlag

Vedtaget i Byrådet den 14. juni 2022

Økonomistyringen i Gribskov Kommune er beskrevet i kommunens Økonomiske styringsgrundlag - også kendt som Kasse- og regnskabsregulativet - og tilhørende bilag. Heraf fremgår retningslinjerne for den økonomiske sagsbehandling, bilagshåndtering og den praktiske økonomistyring.

I bilaget til det Økonomiske Styringsgrundlag skitseres bl.a. kommunens styringsprincipper og den overordnede proces for kommunens budgetlægning.

Økonomisk styringsgrundlag - Gribskov Kommune (PDF)

Bilag til Økonomisk styringsgrundlag - Gribskov Kommune (PDF)