Forhøring om byudvikling i Troldebakkerne Vest

Publiceret 29-02-2024

Gribskov Kommune ønsker at påbegynde arbejdet med lokalplanlægning for dele af byudviklingsområdet i Troldebakkerne Vest.
Har du bemærkninger til den kommende planlægning i området?

Oversigtskort med projektområde i Troldebakkerne Vest

Se yderligere under 'høringer'