Forhøring om byudvikling i Troldebakkerne Vest

29-02-2024

Høringsfrist 1. april 2024

Oversigtskort med projektområde i Troldebakkerne Vest
Gribskov Kommune ønsker at påbegynde arbejdet med lokalplanlægning for dele af byudviklingsområdet i Troldebakkerne Vest beliggende i den nordlige del af Helsinge.
Ovenstående kort viser projektområdet i Troldebakkerne.

Inden arbejdet med lokalplanen går i gang ønsker Gribskov Kommune at høre, om du har bemærkninger til den kommende planlægning for området.

Der er udarbejdet et projektoplæg med forslag til bebyggelsesplan for området. Udvikler for området ønsker, at der åbnes mulighed for en blandet boligbebyggelse, der skal bestå af rækkehuse i 1-2 etager, etageboliger i 2 etager, seniorbofællesskaber i 3 etager og punkthuse i 4 etager.

Se projektbeskrivelse og inspirationskatalog

Du kan også se yderligere beskrivelse og uddybning i referat fra Planudvalgets møde d. 20.2.2024

Har du bemærkninger?
Så send dine bemærkninger til plan@gribskov.dk mærket 'Troldebakkerne Vest'.

Høringsfrist er d. 1. april 2024.


 Ovenstående illustration viser forslag til bebyggelsesplan for området.