Risiko for oversvømmelse - du kan hente sandsække

Publiceret 06-02-2024

Mættet jord, tøende sne og regn betyder, at vandløb, åer og søer kan flyde over.

Derfor anbefaler Gribskov Beredskab, at du tager dine forbehold, hvis du bor i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse – for eksempel tæt på Arresø.
Ved Bækkebrovej 50 (p-pladsen) lige nord for Arresø kan du finde en container med sand og sandsække. Det kan frit afhentes efter behov.

Husk at medbringe egen skovl.

Du kan bruge sandsække til f.eks. at dække af ved døre, skakter, gulvafløb eller toilet.
Beredskabsstyrelsen har lavet en video, der viser, hvordan du bruger sandsækkene.

Du kan finde yderligere info om oversvømmelse og afdækning her.