Invitation til borgersamlingsforløb for Gilleleje Bymidte

Publiceret 11-07-2022

Har du lyst til at bidrage til udviklingen af Gilleleje Bymidte og få indflydelse på den fremtidige helhedsplanlægning?

Gilleleje er en by i udvikling. Flere nye virksomheder er i de senere år blevet en del af bybilledet, og Gribskov Kommune modtager jævnligt forespørgsler fra virksomheder, som gerne vil etablere sig eller udvide deres forretningsområder.

Der er derfor behov for en ny planlægning af særligt bymidten og området ud mod havnen. Som kommune er vi optaget af at involvere byens borgere og erhvervsliv. Vi ønsker, at vi sammen drøfter og inspirerer hinanden til at turde tænke nyt, men også at holde fokus på det autentiske og det helt særlige ved Gilleleje. Gilleleje skal være en by, man fortsat ønsker at bo og drive virksomhed i samt besøge.

Byrådet har derfor besluttet, at der skal igangsættes et borgersamlingsforløb, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan give politikerne inputs til den fremtidige helhedsplanlægning af Gilleleje Bymidte. Borgersamlingsforløbet bliver afviklet gennem tre workshops (fremtidsværksteder), hvor bredt sammensat gruppe af Gillelejes indbyggere i fællesskab skal udvikle idéer og anbefalinger til fremtidens Gilleleje.

I den sammenhæng har Gribskov Kommune brug for 25-30 borgere, der vil bidrage med idéer til udviklingen af Gilleleje Bymidte og deltage i forløbets tre workshops samt informationsmøde.

Hvis du har lyst til at deltage, kan du tilmelde dig via nedenstående link inden den 1. august 2022:
https://gribskov.nemtilmeld.dk/859/

Der vil blive udvalgt 25-30 deltagere blandt de tilmeldte. Deltagerne udvælges som udgangspunkt tilfældigt, men vil blive sorteret efter alder, køn, beskæftigelse osv., så der vil være en mangfoldig repræsentation af Gillelejes indbyggere. Det er derfor ikke alle der tilmelder sig, som får mulighed for at deltage i borgersamlingen, men alle får rig mulighed for at give deres mening til kende ved senere borgermøder og høringer.

  • Den 20. september 2022, kl. 19:00-21:00 - Afklaringsfasen
  • Den 25. oktober 2022, kl. 19:00-21:00 - Drømmefasen
  • Den 14. november 2022, kl. 19:00-21:00 – Realiseringsfasen

Herudover bliver der afholdt opstartsmøde den 31. august kl. 19:00, som du også forventes af deltage i. I starten af det nye år vil der være et åbent borgermøde om byudviklingen i Gilleleje Bymidte, hvor resultatet af borgersamlingen præsenteres og hvor dem der ikke er med i borgersamlingen har mulighed for at komme med input.