Fritvalgsleverandører til hjemmeplejen

Private leverandører af hjemmeplejeydelser kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens godkendelsesordning.

 

Godkendelsesprocessen

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en CVR-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nedenfor på denne side.

Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Anmodninger behandles løbende

Anmodninger om godkendelse behandles løbende, men sagsbehandlingstid skal forventes. 

Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til sundhedogomsorg@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Møder med leverandørerne

Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. 

Stil gerne spørgsmål

Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte forvaltningen, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til sundhedogomsorg@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Svar på anmodning

Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse umiddelbart efter mødet, under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. 

De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra godkendelsestidspunktet.

Udkast til kontrakt (PDF)

Anmodningsskema til private leverandører, bilag 1 (PDF)

Godkendelsesmateriale, bilag 2-19 (PDF)