Hjemmebesøg til spæd- og småbørn

Når du har født og er kommet hjem besøger sundhedsplejersken dig inden for 3-6 dage efter fødslen.

Hvis du er tilflytter eller har adopteret et barn beder vi om, at du selv kontakter os, da vi ikke får direkte besked.

Besøg i hjemmet i barnets 1. leveår

Sundhedsplejersken tilbyder besøg til 1., 2. og fleregangsfødende i barnets første 8 måneder. Der kan tilbydes ekstra besøg efter behov ud over de 8 måneder.

I besøget vil sundhedsplejersken have fokus på:

  • Om dit nyfødte barn får nok at spise.
  • Undersøgelse af dit barn med særlig opmærksomhed på om dit barn er ved at udvikle gulsot.
  • Familiens trivsel efter fødslen