Hjemmebesøg til spæd- og småbørn

Når du har født, bliver du kontaktet af sundhedsplejersken, som vil aflægge første besøg i hjemmet, inden for 3-6 dage efter fødslen.

Besøg i hjemmet i barnets 1. leveår

Sundhedsplejersken tilbyder besøg i hjemmet og Åben konsultation i barnets første leveår.

Sundhedsplejersken vil tilbyde undersøgelse af barnet, og samtale med jer som forældre med henblik på vejledning og sparring om de emner der er aktuelle og relevante, ud fra barnets alder og for jer som forældre.

Sundhedsplejersken har fagligt fokus på barnets fysiske og mentale sundhed, ernæring, vækst og udvikling, samt hvordan i trives som forældre og familie.

Ved aflysninger af hjemmebesøg, vil der generelt ikke være mulighed for erstatningsbesøg. Ud fra sundhedsplejerskens faglige vurdering tilbydes i stedet en telefonkonsultation og/eller konsultation i vores sundhedshus.

Hvis du er tilflytter eller har adopteret et barn beder vi om, at du selv kontakter os, da vi ikke får direkte besked.