Amning

Alle nybagte forældre ringes op umiddelbart efter fødslen og tilbydes et barselsbesøg når barnet er 3 – 6 dage gammel. Fokus er især på amme etablering, og at forældrene får svar på deres spørgsmål vedrørende mad til barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at fuldamme sit barn de første 6 måneder.

Det er langt fra alle der får en veletableret amning. Det kan være svært for nogle, mens andre helt fravælger amning.

Når sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg, vil det være noget I snakker om sammen. For kvinder skal ikke amme for enhver pris. Det er vigtigt at I søger hjælp og vejledning, når noget ikke går helt som forventet.

Sundhedsplejerskerne er naturligvis også støttende omkring forældres fravalg af amning.

Sundhedsplejerskerne i Gribskov er alle uddannede og specialiserede i at vejlede og støtte til en vellykket amning.

Sundhedsplejen har derudover to sundhedsplejersker, der er ammekonsulenter. De er certificeret IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)

 
Ammeklinik i Gribskov kommune? 

Ammeklinikken er for kvinder med komplicerede ammeforløb eller ekstra behov for ammevejledning, udover vejledningen fra egen sundhedsplejerske.

Egen sundhedsplejerske vil i så fald henvise konsultation hos ammekonsulenterne.

Ammeklinikken tilbydes i ammeperioden, men kan også være relevant i graviditeten.

Fædre opfordres til at deltage i konsultationerne, da opbakning og støtte fra far har stor betydning for en vellykket amning.

 
Efter aftale vil ammekonsulenterne tilbyde konsultation i Sundhedsplejens lokaler i Østergade 62. Helsinge, eller hjemme hos jer selv.

Relateret indhold