Stormen Pia

Publiceret 21-12-2023

Her kan du finde information om stormen Pia.

Stormen Pia rammer Danmark torsdag d. 21. december og fredag d. 22. december.

Gribskov Beredskab opfordrer alle til at holde sig opdaterede om den aktuelle trafiksituation, inden de kører hjemmefra. Vær særligt opmærksom ved kørsel i områder med mange træer, da vindstød kan vælte træer.

Derudover er der en betydelig risiko for regn fra torsdag tidlig morgen til fredag formiddag. Gribskov Beredskab opfordrer derfor alle borgere til at tage forholdsregler ved at kontrollere og vedligeholde deres tagrender og afløb. Det anbefales at rense tagrender og afløb for blade og eventuelt andet materiale for at minimere potentielle skader på boligen.

Opdateringer - senest opdateret lørdag 15:40

Rågeleje Strandvej er åben igen
Spærringen er ophævet, og vejen er nu genåbnet.


Vandstanden falder
Det er lykkedes at grave udmundingerne ud ved henholdsvis Esrum Å og Højbro Å ved Rågeleje. Det betyder, at vandstanden falder meget hurtigt, og faren for oversvømmelse er mindsket meget.
 
Villingebæk Strandvej er åben igen
Spærringen er ophævet, og vejen er nu genåbnet.
 

Vær opmærksom på

  • Vi er opmærksomme på, at fire åløb, der udmunder i havet, sandsynligvis vil blive tilstoppede. Disse vil blive rensede så hurtigt som muligt. Beredskabet opfordrer sommerhusejerne i området til løbende at vurdere situationen og træffe nødvendige forholdsregler.
  • Hvis du befinder dig på Gilleleje Havn, skal du være opmærksom på vandstanden, især hvis det overskrider bredderne. Undlad at færdes nær vandet under disse forhold.
  • Forvent væltede træer som en konsekvens af den kombinerede effekt af meget våd jord og kraftig blæst.
  • Hold jer opdaterede på situationen og følg nøje de udstedte advarsler. Pas godt på jer selv og hinanden.


Her kan du se de fire åløb, der muligvis kan stoppe til.

Sandsække til rådighed

Der er risiko for oversvømmelse, primært ved kysten. Hvis du vurderer, at det er nødvendigt at afdække f.eks. døre, skakter, gulvafløb eller toilet, kan du finde sandsække ved:
  • Rågeleje Strandvej, på parkeringspladsen ud for nummer 93
  • Hulerødvej, ved vendepladsen
Containerne står klar fra klokken 13.30 torsdag.
OBS. HUSK AT MEDBRINGE EGEN SKOVL!

Beredskabsstyrelsen har lavet en video, der viser, hvordan du bruger sandsækkene: https://www.brs.dk/.../forbereddig/oversvoemmelse-fra-havet/
Du kan finde yderligere info om oversvømmelse og afdækning her:
 
 

Hvem kan jeg kontakte?

Akut fare for mennesker eller dyr: Ring 112.

I andre situationer er det den enkelte boligejer, der håndterer det, f.eks. hvis der kommer vand ind. Alle skader som er forårsaget af vind og vejr er en sag for dit forsikringsselskab. Er der behov for akut skadeservice, er det også forsikringsselskabet, du skal kontakte.

Hvis du oplever væltede træerHvis det er et træ på privat vej, så skal grundejeren fjerne det, såfremt det kan lade sig gøre. Hvis det er kommunal vej, eller hvis træet udgør en fare eller blokerer for kritisk infrastruktur og ikke kan fjernes uden assistance, så ring til 114. Her er lokalberedskabet pt. aktiveret i løbet af fredagen, som vil omdirigere henvendelsen til den rette instans.