Forebyggende og socialpædagogisk støtte

Her kan du læse om forebyggende og socialpædagogisk støtte til borgere med funktionsnedsættelse og sociale problemer.

Du kan få mere viden ved at henvende dig i Åben Rådgivning.

Du kan også læse mere i vores kvalitetsstandarder.

Forebyggende støtte

Formålet med forebyggende støtte er, at du hurtigt kan få hjælp til at forbedre dit aktuelle funktionsniveau og/eller at forebygge, at dit funktionsniveau eller dine sociale problemer bliver værre. Det skal hjælpe dig til at opnå bedre livskvalitet og livsmuligheder, og til at leve så selvstændig en tilværelse som muligt.

For at kunne få forebyggende støtte er det et krav, at du

  • Bor i Gribskov Kommune.
  • Er over 18 år.
  • Har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer eller er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Socialpædagogisk støtte

Formålet med socialpædagogisk støtte er at give dig støtte til, at du kan klare dig selv i hverdagen.

Støtten er et målrettet forløb, der skal udvikle, stabilisere og vedligeholde dine ressourcer. Målet er, at du kan blive i stand til, helt eller delvist, at opretholde en selvstændig hverdag. Dine ressourcer bringes i spil så du får bedre mulighed for at tage aktivt del og ansvar i dit eget liv.

For at kunne få socialpædagogisk støtte er det et krav, at du

  • Bor i Gribskov Kommune.
  • Er over 18 år.
  • Har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her