Vielse på rådhuset, i kirken eller andre steder

Når I bliver viet på rådhuset

I bliver kontaktet af os (Gribskov Kommune) med nærmere information om vielsen, når vi har modtaget jeres ægteskabserklæring. Derfor skal I huske at udfylde kontaktoplysningerne. I kan tidligst booke vielsen fire måneder før den dato I ønsker, at blive viet.

Der skal være to vidner til stede ved vielsen. I skal udfylde navn og adresse på vidnerne på ægteskabserklæringen under afsnittet "Giftefoged og vidner". Hvis I ikke selv kan finde vidner, kan Gribskov Kommune finde vidner til jer. 

Vielse i kirken - og andre steder

I skal selv tage kontakt til den kirke, hvor I ønsker at blive gift.

I skal udfylde og indsende en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune, der sender jer en prøvelsesattest. Den dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I skal aflevere prøvelsesattesten på kirkekontoret.

I kan tidligst indsende ægteskabserklæringen fire måneder før den ønskede vielsesdato.

Andre steder

Borgmesteren kan tillade, at I bliver viet for eksempel i det fri eller privat. Dette vil der ikke blive opkrævet gebyr for. Det sker efter aftale med Borgerservice.