Værdighedspolitik

Her kan du læse Gribskov Kommunes Værdighedspolitik.

Værdighed i Gribskov Kommune er:

  • Værdighed i centrum: At ældre til enhver tid er i centrum for kommunikation og for udvikling af løsninger, der fremmer værdighed.
  • Respekt: At ældre møder respekt, og aldrig opfattes som et problem.
  • Selvbestemmelse: At ældre inddrages i samtaler og beslutninger om deres eget liv og sikres det frie valg i alle livets faser.
  • Selvstændighed: At ældre har mulighed for at bestemme selv, så længe det kan lade sig gøre.
  • Livskvalitet: At alle ældre har ret til selv at definere, hvad livskvalitet er for vedkommende.
  • Anerkendelse: At enhver ældre til enhver tid og i enhver situation, anerkendes som et menneske, der har værdi i sig selv, også selv om man ikke længere kan bidrage til samfundet i det omfang, man tidligere har gjort.
  • Ligeværdig kommunikation: At ældre, pårørende og plejepersonale til enhver tid har en ligeværdig samtale om ønsker og behov med udgangspunkt i den ældres funktionsniveau.
  • Socialt liv: At ældre har mulighed for at være sociale efter eget ønske og få hjælp dertil, når det er nødvendigt.

Du kan se Gribskov Kommunes Værdighedspolitik her:

Værdighedspolitik (PDF)