Politiske målsætninger for børne- og ungeområdet

Besluttet i Byrådet 5.9.2016

  1. Alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn og den enkelte unge oplever faglig progression og udnytter sit potentiale uanset social baggrund.
  2. Alle børn og unge har sociale og relationelle kompetencer til at indgå i fællesskaber.
  3. Børn og unges trivsel og sundhed styrkes.
  4. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

De fire mål vil udgøre de langsigtede effekter, som børne- og ungeområdet stræber efter i arbejdet med effektorienteret ledelse og faglighed.