Natura 2000

Statens Natura 2000-planer og kommunens Natura 2000-handleplaner

Kvaliteten af Danmarks natur skal løbende forbedres. Det sker bl.a. gennem arbejdet med Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplaner.

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, kaldes Natura 2000 under ét. Natura 2000-planerne beskriver, hvordan man sikrer eller genopretter en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Direktiverne er i Danmark indskrevet i Lov om Miljømål.

Der er 252 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger i Gribskov Kommune. Kommunen skal lave handleplaner for fire af disse områder, mens staten skal lave handleplaner for de resterende to områder.

De første statslige Natura 2000-planer kom tilbage i december 2011.

Nyeste Natura 2000-planer - nyeste handleplaner

Naturstyrelsen har i april 2016 offentliggjort nyeste Natura 2000-planer. Planerne skal nemlig opdateres hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov).

Gribskov Kommune har vedtaget nye Natura 2000-handleplaner efter offentlig høring.

Læs de statslige planer og mere om Natura 2000 her:

Natura 2000

Læs de vedtagne Natura 2000-handleplaner her