Ældrerådet

Ældrerådet i Gribskov

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift tage generelle emner op om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører ældre, før sagen behandles endeligt i Byrådet.

Medlemmer af Ældrerådet i Gribskov Kommune 2021-2025

Alice Elsebeth Christoffersen

Kirsten Lillemor Madsen

Kirsten Boldsen Ambus

Leif Dræbye

Claus Sætter-Lassen

Annelise Torne Zinck

Helle Gerner

 

Om Ældrerådet

Ifølge Retssikkerhedsloven skal alle kommuner oprette et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet holder møde mindst én gang om måneden. 

  • Ældrerådet består af 7 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen
  • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • Ældrerådet behandler ikke sager om eller for enkeltpersoner
  • Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager
  • Det er ulønnet at være medlem af Ældrerådet, men der udbetales mødediæt ved deltagelse i ældrerådets møder. Derudover udbetales der kørselsgodtgørelse.

Regionsældrerådet

Regionsældrerådet er en sammenslutning af 19 kommuners ældre-/seniorråd i Region Hovedstaden.

Opdateres.

Nordgruppen

Nordgruppen er en sammenslutning af 9 Nordsjællandske kommuners ældre-/seniorråd, som bl.a. har et interessefællesskab i Nordsjællands Hospital og samarbejde om andre ældrepolitiske forhold.

Opdateres.

Centerrådene

I Gribskov er der et Centerråd for hvert plejecenter. Centerrådenes overordnede formål er, at varetage beboernes interesser.

Opdateres. 

Link til samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet (PDF)

Link til Ældrerådets vedtægter (PDF)

Link til Ældrerådets forretningsorden (PDF)

Pensionistguide

Ældrerådet har været med til at lave en Pensionistguide, målrettet alle pensionister i Gribskov Kommune. Guiden kan du finde her: Pensionistguide