Kommunal- og Regionsrådsvalg 16. november 2021

16. november er der kommunalvalg og valg til regionsrådet
Her på siden kan du finde information om hvornår og hvor du kan brevstemme, hvem som kan stemme og meget andet,

Mandag den 16. august 2021 kl. 19.00 er der møde for kandidater, som overvejer at stille op og onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00 er der møde for partier som stiller op og som gerne vil vide mere om procedure og tidsfrister i forbindelse med valgforberedelsen.
Se mere under information til partier.

For at stemme til valget skal du:

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være statsborger i en af de øvrige lande i EU
 • være statsborger i Island eller Norge
 • have boet fast i riget de seneste 3 år før valgdagen.

Derudover kan du stemme, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

Fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

For borgere i kommunen, uden fast bopæl gælder at man skal være registeret tilknyttet Gribskov Kommune for at stemme (dvs. stå i folkeregisteret). Der vil senere blive annonceret hvor og hvordan dette vil foregå.

 

Brevstemme i

Borgerservice

Bibliotekerne

Du kan se dit valgsted på dit valgkort. Valgkort udsendes lige før valget.

Afstemningsstederne åbner kl. 8:00 og lukker kl. 20:00

Gribskov Kommune har følgende valgsteder:

Esbønderup
Tingbakke-hallen
Tingbakken 10, 3230 Græsted

Gilleleje
Gilleleje-Hallen
Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Græsted
Gribskov-Hallen
Larsensvej 15B – Hal 1, 3230 Græsted

Helsinge
Helsinge-hallerne, Hal 1
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Mårum
Mårum Forsamlings-hus
Hessemose-vej 9, 3230 Græsted

Ramløse
Ramløse Hallen
Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge

Søborg
Søborg Forsamlings-hus
Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje

Tibirke
Tisvilde Idrætshus,
Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Valby
Valby Forsamlings-hus
Aggebovej 6-8, 3200 Helsinge
Vejby

Vejby Forsamlings-hus
Stationsvej 14, 3210 Vejby

 

Du vil modtage dit valgkort med posten senest den 11. november 2021

Borgere med handicap eller nedsat førlighed kan fra den 19. oktober til og med mandag den 8. november kl 12.00 ansøge om at skrifte afstemningssted. Kontakt kommunen på 7249 6000

I HelsingeHallerne er opsat en ekstra stor stemmeboks med plads til stor kørestol og hjælpere. Desuden er der CCTV skærm. Borgere som har behod for dette, kan anmode om at skifte afstemningssted.

Borgere som på grund af manglende førlighed eller lignen gerne vil brevstemme i hjemmet, skal senest den 4. november anmode kommunen om dette. Kontakt kommunen på 7249 6000

Information til partier og kandidater

Kommunal-og regionsrådsvalget finder sted tirsdag d.16.11.2021

Afstemningsstederne åbner kl. 8:00 og lukker kl. 20:00

Der skal vælges 23 medlemmer til Byrådet i Gribskov Kommune

Kandidatlister skal indleveres på en fortrykt formular, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen kan fås ved henvendelse på rådhuset. Se mere nedenfor.

For nye partier og partier, der ikke opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2017, skal kandidatlisten være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen

Valgbarhed

Ønsker du at stille op til kommunal- eller regionsrådsvalget skal du være valgbar. Man er automatisk valgbar når man har valgret. Læs mere her

Orienteringsmøde for nye kandidater 

Overvejer du at stille op som kandidat til byrådet og gerne vil vide mere om hvad det indebærer? 

Kom til orienteringsmøde mandag den 16. august 2021 kl. 19.00 - 21.00 på Rådhuset i Helsinge. 

På mødet vil kommunaldirektøren fortælle om kommunens arbejdsområder og nuværende byrådsmedlemmer vil fortælle om, hvordan det er at arbejde i byrådet. Som deltager får du mulighed for at stille spørgsmål til det, der interesserer dig.

 Tilmelding

Ønsker du at deltage i mødet, send en mail til sekretariat@gribskov.dk  skriv tilmelding til møde for nye kandidater i emnefeltet.

Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00. inviterer Gribskov Kommune interesserede partier/partisekretærer til møde. Mødet afholdes i byrådssalen på Rådhuset, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Mødet er for alle interesserede partier og enkelt personer, som stiller op til valget.

Dagsorden:

 • Procedure og tidsfrister for aflevering af kandidatlister samt udlevering af de godkendte formularer til kandidatlister
 • Procedure og tidsfrister for blandt andet valg- og listeforbund 
 • Nye lovkrav omkring kommunalvalget og anden relevant information
 • Regler omkring ophæng af valgplakater
 • Valgdebatter og Valgcafe

Tilmelding til: aball@gribskov.dk eller jchri@gribskov.dk

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet to forskellige formularer til anmeldelse af kandidatlister. Den ene er til partier, som blev valgt ind i byrådet i 2017 og fortsat er repræsenteret i byrådet. Den anden er til øvrige partier, som skal aflevere kandidatliste med stillere.


Formularene kan hentes i Borgerservice på Rådhuset fra den 12. juli 2021 mandag til fredag, i tidsrummet 12.00 til 12:30.

Det vil være uden tidsbestilling og uden at I skal trække et nummer – personalet holder øje med døren og lukker jer ind i det pågældende tidsrum.
Formular til anmeldelse af valgforbund udleveres sammen med formularen til kandidatlisten.

Aflevering af kandidatlister

Partier, der ved sidste valg blev valgt ind i byrådet og fortsat er repræsenteret i byrådet, og som ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan aflevere kandidatlister fra den 31. august. Sidste frist for at aflevere kandidatlister UDEN stillere er den 14. september kl. 12.00. 

Øvrige partier eller enkeltpersoner, som ønsker at stille op til kommunalvalget, skal aflevere kandidatlister med minimum 25 stillere. Disse kan afleveres fra den 14. september. Sidste frist for at aflevere kandidatlister MED stillere er den 28.  september kl. 12.00.

Kandidatlisten skal afleveres personligt til Jacob Christiansen eller Alice Ballin på rådhuset. 

Fra lørdag den 23. oktober kl. 12.00 må der hænges valgplakater op.

Opsætningen skal ske i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser om opsætning af valgplakater.

Se mere i denne vejledning til opsætning af valgplakater 

Se også denne  ”lomme-guide” til ophængning

 Se mere om placering af valgagitatorisk materiale

 Yderligere information:

Læs mere på kommunens hjemmeside om ophængning af valgplakater

Eller på vejdirektoratets hjemmeside om valgplakater