Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen


Mødedatoer & ansøgningsfrister 2021

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2021
Mødedatoer Ansøgningsfrister
Onsdag den 20. januar kl. 17:30
Udsat, nærmere dato ikke fastsat
Mandag den 11. januar 
Mandag den 15. marts kl. 17:30 Tirsdag den 02. marts
Torsdag den 17. juni kl. 17:30 Fredag den 04. juni
Mandag den 06. september kl. 17:30 Tirsdag den 24. august 
Onsdag den 07. december kl. 17:30 Torsdag den 17. november FÆLLESMØDER Kulturråd og Idrætsråd

Onsdag den 28. april kl. 17.30 - deadline torsdag den 15. april
Torsdag den 04. november kl. 17.30 - deadline torsdag den 14. oktober

Dagsordener og referater

Kulturrådets medlemmer 2018-2021

Formand

Birgit Sørensen
email: bsgilleleje@gmail.com
mob. 4042 0997
Gilleleje og Omegns Museumsforening

Næstformand

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Medlemmer:

Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Willy Lorentzen,
KFUM Spejderne Gilleleje

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Flemming Christensen
Holbo Herreds Væverforening

Kai Ambus
AOF

Bo Bekker
DDS Spejderne Helsinge

Ulla Dræbye (udpeget)
Tegners Museum og Statuepark

Peter Berthelsen (udpeget)
Biblioteksområdet

Suppleant

John Kalo
Gigtskolen