Handicaprådet

Siden 1. april 2006 har det været lovpligtigt for kommunerne at oprette handicapråd.

De lokale handicapråd i kommunerne er rådgivende og rådgiver bredt om handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet skal desuden høres om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet i Gribskov Kommune består af fire repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer og fire repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf to politikere og to embedsmænd.

Handicaprådet arbejder efter et sæt vedtægter og en forretningsorden.

Dagsordener og referater

Handicapprisen

Årsberetning (PDF)

Medlemmer 2018-2021

Udpeget af Byrådet den 4. december 2017. Konstituerende møde 17.01.2018.

Formand

Næstformand

Medlemmer

Sekretariat

Post og mail tilføjes att: Handicaprådet