Grundvandsrådet

Byrådet skal oprette et grundvandsråd. Grundvandsrådets opgave er et bistå byrådet i udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsrådet i Gribskov Kommune består af følgende medlemmer:

  • Udvikling, By og Land: Bent Hansen (V) (formand) og stedfortræder Brian Lyck Jørgensen (O), Michael Hemming Nielsen (Ø) og stedfortræder Allan Nielsen (A) 
  • Vandværkerne i kommunen: Bernt Frydenberg (Smidstrup Vandværk) og Jørgen Petersen (Gilleleje Vandværk)
  • Landboforeningen: Michael Ingels Andreasen
  • Dansk Industri: John Jørgensen
  • Danmarks Naturfredningsforeningen: Jens Andersen

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 5. okt. 2020 (PDF)

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 18. feb. 2019 (PDF)

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 21. marts 2018 (PDF)

Forretningsorden for Grundvandsrådet (PDF)

Der er i  2016 vedtaget en indsatsplan. 

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune