Råd og nævn

Byrådet udpeger ved deres konstituering repræsentanter og medlemmer til en lang række kommunale, regionale, statslige og andre råd, nævn og udvalg.

Nogle repræsentanter/medlemmer skal udpeges blandt byrådsmedlemmer, mens andre poster kan udpeges fra en bredere kreds.

Samlet liste over valg og udpegninger 2014-2017 (PDF)

Samlet liste over valg og udpegninger 2018-2021 (PDF)

Råd og nævn i Gribskov Kommune

Huslejenævnet (drives af Halsnæs Kommune)

Beboerklagenævnet (drives af Halsnæs Kommune)

Handicaprådet

Idrætsrådet

Kulturrådet

Ældrerådet

Centerråd på plejecentrene

Grundvandsrådet