Temaudvalg om FN's verdensmål

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver.

Strategi og Samskabelse er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Det er et rådgivende og forberedende udvalg. 

Medlemmer

  • Pia Foght - A - Formand
  • Bent Hansen - V - Næstformand
  • Natasha Stenbo Enetoft - V
  • Pernille Kromann Sams - NG
  • Tonny Jensen - NG
  • Trine Egetved - C
  • Brian Lyck Jørgensen - O
     

Arbejdsområder

Temaudvalget skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Arbejdet knyttes tæt til det arbejde der allerede pågår i Gribskov Kommune og vil køre i 2 spor:

Spor 1

Arbejdet i spor 1 har fokus på, at danne et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes konkret med de elementer der adresseres i verdensmålene. Dette arbejde vil navnlig knytte sig tæt til arbejdet med kommuneplanen og kernefortællingen.

Spor 2

Arbejdet i spor 2 vil have fokus på at forberede, hvordan et kommende Byråd i næste byrådsperiode kan arbejdes konkret med verdensmålene fremadrettet. I dette spor arbejder Temaudvalget således som forberedende udvalg ift. et kommende Byråd.