Økonomiudvalget

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Anders Gerner Frost - NG - Formand
 • Bo Jul Nielsen - B - Næstformand
 • Pia Foght - A
 • Jesper Behrensdorff - NG
 • Pernille Søndergaard - NG
 • Jonna Præst - NG
 • Kim Valentin - V
 • Jannich Petersen - V
 • Birgit Roswall - V
 • Michael Hemming Nielsen - Ø
 • Morten Ulrik Jørgensen

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale

Arbejdsområder

 • Kommunens økonomi
 • At kommunens kassebeholdning er forsvarlig
 • Tilsyn med at økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med byrådets beslutninger
 • At bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • Kommuneplanlægning og koordinering af planlægningsopgaver
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
 • Boligvisitation
 • Borgerservice


Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater