Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Morten Ulrik Jørgensen - Formand
 • Jørgen Simonsen - V - Næstformand
 • Pia Foght - A
 • Mikkel Andersen - A
 • Jesper Behrensdorff - NG
 • Pernille Søndergaard - NG
 • Brian Lyck Jørgensen - O
 • Knud Antonsen - V
 • Betina Sølver 

Arbejdsområder

 • Biblioteker
 • Folkeoplysning og tilskud på kultur- og fritidsområdet
 • Musikskole
 • Fritidsundervisning
 • Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur
 • Erhvervsudvikling  og erhvervsfremme
 • Kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. kultur og fritidsområdet
 • Samarbejde med frivillige og foreninger på kultur- og fritidsområdet
 • Udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordener og referater