Formandens træffetid

Du kan komme til digital kaffe med formanden for Børn, Idræt og Familie hver onsdag mellem klokken 20 og 21.

Du kan møde formanden for udvalget Børn, Idræt og Familie Natasha Stenbo Enetoft hver onsdag mellem klokken 20 og 21.

Hun har træffetid for at give alle en let og uformel adgang til dialog med formanden som repræsentant for Børn, Idræt og Familie.

Møderne foregår online

På grund af covid-19, kan møderne ikke være på rådhuset. De er i stedet online via Teams.

Sådan gør du

Du skriver til formanden på mailadressen nsene@gribskov.dk, og formanden indkalder dig selv til et møde via Teams.

Hvad kan formanden, og hvad kan formanden ikke
Der er grænser for, hvad formanden kan i en samtale med en borger i træffetiden.

Formanden kan fx:

  • “Lægge øre til” ros som kritik
  • Forklare borgerens “sag” i det større kommunale perspektiv
  • Være “vejviser” ved at fortælle borgeren, hvor og hvordan hun kan gå videre med sin sag
  • Anmode administrationen om at belyse en eksisterende sag

Formanden kan ikke:

  • Træffe eller omgøre beslutninger i en given sag
  • Beslutte nye initiativer på egen hånd
  • Forpligte udvalg eller Byråd på nogen måde