Børn, Idræt og Familie

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Natasha Stenbo Enetoft - V - Formand
 • Morten Klitgaard - NG - Næstformand
 • Allan Nielsen - A
 • Trine Egetved - C
 • Tonny Nalepa Jensen - NG
 • Jonna Præst - NG
 • Bent Hansen - V

Arbejdsområder

 • Skoler og fritidstilbud til skolebørn
 • Dagpasning
 • Ungdomsskoler og andre tilbud til unge
 • Det specialiserede børne- og ungeområde
 • Tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver
 • SSP-arbejdet
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • Idrætsfremme
 • Folkeoplysning og tilskud på idrætsområdet
 • Idrætsanlæg og kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. idræt

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Formandens træffetid

Du kan bede om et møde med udvalgsformanden. Læs mere her

Dagsordner og referater