Beskæftigelse og Unge

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Mikkel Andersen - A - Formand
 • Michael Hemming Nielsen - Ø - Næstformand
 • Allan Nielsen - A
 • Trine Egetved - C
 • Tonny Jensen - NG
 • Bent Hansen - V
 • Jørgen Simonsen - V

Arbejdsområder

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Aktiv socialpolitik
 • Integration og flygtninge
 • Tildeling af førtidspension
 • Boligstøtte
 • Produktionsskolen og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
 • Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater