Politiske udvalg

De stående udvalg i Gribskov Kommune er vedtaget af Byrådet og fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.

Byrådet kan desuden nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at være rådgivende eller forberedende udvalg.

Økonomiudvalget

Børn, Idræt og Familie

Udvikling, By og Land

Beskæftigelse og Unge

Ældre, Social og Sundhed

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Temaudvalg om FN's verdensmål