Træffetid

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Byrådet har i forbindelse med konstitueringen besluttet, at der etableres temaudvalg i hele byrådsperioden og at det første temaudvalg skal arbejde med ungeområdet. Udvalget hedder: Ungeliv i Gribskov. Temaudvalg etableres for at skabe en anden platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger.

 

Medlemmer

  • Trine Mette Egetved-Sørensen (C) formand
  • Mathias Arnvig Zilberberg (F) næstformand
  • Helene Elisabeth F Gerlykke-Dohn (C)
  • Astrid Franklin Recinella (NG)
  • Betty Schachtschabel (V)

 

Arbejdsområder

Udvalget skal undersøge, hvad det gode ungeliv vil sige og hvad der skal til for at gøre ungelivet i Gribskov endnu bedre.

Udvalgets fokus i arbejdet skal være en forebyggende tilgang, således der skabes grobund for, at alle unge indgår i forskellige fællesskaber.

Det gode ungeliv kan ske i mange forskellige kontekster; fx i forbindelse med foreningsliv, i de etablererede klubliv, i lokalsamfundet, men også dér, hvor unge mødes med unge.

Temaudvalget kan fungere som et laboratorie, hvor afprøvningen af nye tilgange og metoder er en del af opgaven og udvalget skal komme med anbefalinger til konkrete tiltag til, hvad der kan arbejdes med for at indfri det gode ungeliv.

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater