Budget 2023-2026 - høring

Høringsperiode: 30. august til 12. september 2022

Materialet skal i høring hos de høringsberettiget parter, som fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl. 
Det er igennem dem at det er muligt at give et høringssvar.

12. september 2022 kl. 8.00 er sidste frist for indsendelse af høringssvar
Høringesberettigede parter indsender høringssvar til hoeringbudget@gribskov.dk
 

Tidsplan for budgetbehandlingen

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2023-2026 er der planlagt følgende politiske forløb:
29. august: 1. behandling i Økonomiudvalget
30. august: Høringsperiode starter
6. september: 1. behandling i Byrådet, punkt 98
8. september: Høringsmøde kl. 19.00
12. september kl. 8.00: Høringsperiode slutter
27. september: Høringssvar offentliggøres senest denne dag
3. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget
11. oktober: 2. behandling i Byrådet

Høringssvar:

Høringssvar til budget 2023-2026

Høringsmateriale:

Høringsmaterialet består af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, referat 29. august
Punkt 113: 1. behandling af budget 2023-2026

Kultur, Idræt og Forebyggelse - yderligere forslag
På Økonomiudvalgets møde 29. august blev budgetoplægget besluttet sendt i høring sammen med forslagene til råderum. Herunder var administrationen bedt om at udarbejde forslag til yderligere råderum omkring ”Generel rammebesparelse”, ”Driftstilskud Bredt set” og ”Musikskole – Afdække muligheder”. ”. Administrationen har udarbejdet forslag til dette, der kan indgå i den videre budgetproces.
Yderligere forslag til råderumskatalog på Kultur, Idræt og Forebyggelse

 

Råderumskataloger er behandlet i fagudvalgene

Forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, behandles råderumskataloger på fagudvalgsmøderne i august måned.

Nedenfor linkes til referaterne fra udvalgenes møder. Udvalgenes beslutning ses under det enkelte punkt. 
Alle dagsordener og referater kan findes under Politik og Indflydelse -> Møder og referater

Udvalget for Beskæftigelse og Unge, referat 16. august, punkt 40: 
BU - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Udvalget for Skole, Børn og Familie, referat 16. august, punkt 68:
SBF - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Udvalget for Erhvervs- og Oplevelsesøkonomi, referat 16. august, punkt 48:
EO - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, referat 16. august, punkt 77:
KIF - behandling af råderumskatalog 2023-2026
Yderligere forslag til råderumskatalog på Kultur, Idræt og Forebyggelse

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, referat 23. august, punkt 110:
KTM - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Udvalget for Planudvalget, referat 23. august, punkt 58:
Planudvalget - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, referat 23. august, punkt 75:
ÆSS - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Økonomiudvalget, referat 29. august, punkt 112:
ØU - behandling af råderumskatalog 2023-2026

Genvej til denne side: gribskov.dk/budget2023