Budget 2022-2025

Budgettet for 2022-2025 er vedtaget i Byrådet den 12. oktober 2021.

 
 

 

Tidsplan for budgetbehandlingen

Høringsperiode

31. august - 15. september kl. 8.00, 2021 for de høringsberettigede parter, som fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl. 
8. september: Høringsmøde kl. 19.00 for de høringsberettigede parter
28. september: Høringssvar offentliggjort på Økonomiudvalgets dagsorden, punkt 164

Politisk behandling

30. august: 1. behandling i Økonomiudvalget
7. september 1. behandling i Byrådet, punkt 100
4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget, punkt 164
12. oktober 2. behandling i Byrådet, punkt 120

Høringsmateriale:

Høringsmaterialet består af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet:

Økonomiudvalgets referat fra 30. august punkt 128  


Høringesberettigede parter indsender høringssvar til hoeringbudget@gribskov.dk